Chat with us, powered by LiveChat
Ładuję...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o kwalifikacji rynkowej osób wykonującej stylizowanie paznokci!

Drogie stylistki, z myślą o Was zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytaniami i wątpliwości dotyczące wniosku o kwalifikacji rynkowej osób wykonującej stylizowanie paznokci. Jeśli macie więcej pytań, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!
 1. Do jakich firm zostały wysłane zaproszenia do uczestnictwa w debacie, a jakie firmy faktycznie uczestniczyły w spotkaniu?

Zgodnie z literą prawa podmioty na pierwsze konsultacje zaprasza właściwe ministerstwo, równolegle zamieszczając szczegółowe informacje o spotkaniu na oficjalnej stronie internetowej. Do tej pory w spotkaniach/konsultacjach udział brali przedstawiciele wielu firm i stowarzyszeń, w tym m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów Paznokci Fantasmagorie, Indigo Nails Lab Polska, SPN, Silcare, Cosmo Group SPK, Mistero Millano, Kabos czy Verona.

 1. Kiedy odbyły się konsultacje? 

Jako jedyna polska firma już w 2016 roku podjęliśmy starania o uregulowanie statusu kwalifikacji osób, które wykonują stylizowanie paznokci. Proces choć długi i skomplikowany jest naszej branży niezwykle potrzebny. Droga do zatwierdzenia odpowiedniego wniosku to proces złożony, wieloetapowy i co bardzo ważne – jawny. Konsultacje odbywały się jak do tej pory w październiku 2017 roku, listopadzie 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wielu firm i stowarzyszeń, w tym m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów Paznokci Fantasmagorie, Indigo Nails Lab Polska, SPN, Silcare, Cosmo Group SPK, czy Mistero Milano, których wnioski są na bieżąco dyskutowane podczas wspólnych spotkań w ministerstwie, a uwagi wprowadzane do treści wniosku.

 1. Czy tylko Nesperta będzie jednostką certyfikującą ?

Po włączeniu kwalifikacji Stylizowanie Paznokci do oficjalnego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji każda z firm/stowarzyszeń będzie mogła składać wnioski o nadanie uprawnień Instytucji Certyfikujących.

 1. Co Semilac chciał  osiągnąć tym projektem ?

Marka Semilac, jako lider rynku od lat podejmuje działania na rzecz upowszechnienia wysokiej jakości produktów kosmetycznych oraz odpowiedzialnego, bezpiecznego podejścia do biznesu. To naturalne, że zależy nam również na uporządkowaniu kwestii formalnych związanych z kwalifikacjami osób, wykonującymi stylizowanie paznokci. To niezwykle istotna kwestia dla całej branży, która pozwoli ujednolicić system szkoleń, podnieść poziom usług świadczonych na rynku, ale i pozwoli kobietom na usankcjonowaną pracę w 130 krajach za granicą.

 1. Czy projekt został stworzony po to aby promować Akademię Semilac ?

Prace związane z projektem są odpowiedzią na potrzebę rynku. Kwalifikacje związane ze stylizowaniem paznokci wymagają regulacji i uspójnienia – dla dobra osób tym się zajmujących. Projekt nie ma związku z Akademią Semilac, poza tym że to marka Semilac jest pierwszym w Polsce wnioskodawcą zmian.

 1. Czy projekt faktycznie był robiony "za plecami" całej branży ?

Ten wieloetapowy proces, choć długi i skomplikowany jest od samego początku działaniem jawnym. Co ważne, każda firma bądź stowarzyszenie mogło wyjść z jego inicjatywą. Jako lider branży zrobiliśmy to jako pierwsi, niemniej w konsultacjach i pracach nad projektem aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wielu firm i stowarzyszeń, w tym m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów Paznokci Fantasmagorie, Indigo Nails Lab Polska, SPN, Silcare, Cosmo Group SPK, czy Mistero Milano. Ich wnioski były i są na bieżąco dyskutowane podczas wspólnych spotkań w ministerstwie, a uwagi wprowadzane do treści wniosku.

 1. Jakie korzyści branża może uzyskać dzięki projektowi ? Jakie są zagrożenia wynikające z projektu ?

To milowy krok dla całej branży, który pozwoli uporządkować i uregulować status kwalifikacji osób, które wykonują stylizowanie paznokci. Do tej pory branżę charakteryzuje duży chaos. Brak regulacji prawnych skutkuje tym, że certyfikaty i dyplomy zdobywane są podczas szkoleń o różnym poziomie. Chcemy zagwarantować osobom zajmującym się stylizowaniem paznokci właściwy status i legalnie słuszną, nieskomplikowaną drogę do rozwoju zawodowego o charakterze państwowym.

 1. Czy prawdą jest, że certyfikacja odbywać się będzie przez Internet ?

Prace nad opisywaniem kwalifikacji nadal trwają. W początkowej wersji, stanowiącej podstawę do rozmów i dyskusji rzeczywiście dopuściliśmy sytuację, w której jeden z członków komisji jest obecny na miejscu, bezpośrednio przy osobie egzaminowanej, a drugi mógł być obecny on-line. Ten zapis wzbudził wątpliwości w czasie konsultacji, dlatego obecnie zapisy te podlegają konsultacjom i uzgodnieniom z przedstawicielami branży.

 1. Czy egzamin będzie dotyczył tylko manicure hybrydowego ? Czy będzie to rozszerzone o żel i akryl ?

W obecnym brzmieniu wniosku mowa jest o 6 obszarach walidacji (egzaminowania):

 • Przeprowadzanie rozmowy/wywiadu z klientem.
 • Przygotowanie płytki paznokciowej.
 • Aplikowanie lakieru tradycyjnego
 • Stylizowanie paznokci metodą hybrydową.
 • Stylizowanie paznokci metodą akrylową
 • Stylizowanie paznokci metodą żelową.
Warto zauważyć, że prace nad wnioskiem nadal trwają. W najbliższym miesiącu odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli branży, na którym będą omawiać ww. kwestię.
 1. Czy koniecznym jest ukończenie szkoły kosmetycznej aby móc starać się o certyfikat ? Czy osoby, które nie ukończyły żadnych szkoleń będą mogły uzyskać certyfikat ?
Egzamin nie jest obowiązkowy, a jedynie fakultatywny. Nie będzie jednak koniecznym ukończenie szkoły kosmetycznej, aby starać się o certyfikację (walidację). Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do certyfikacji(walidacji) są jeszcze konsultowane i uzgadniane ze środowiskiem branżowym. Podstawą do nabywania i rozwijania kompetencji w tym zakresie stanowić mogą: ukończenie szkoły, szkolenia czy praca.W tej kwalifikacji będzie to trochę tak, jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy. Mamy tam egzamin teoretyczny i praktyczny. Do egzaminu teoretycznego można przystąpić po kursach i szkoleniach lub bez nich. Natomiast do egzaminu praktycznego możemy przystąpić pod warunkiem „praktyki zawodowej” pod okiem instruktora. Jak będzie w przypadku kwalifikacji STYLIZOWANIE PAZNOKCI? Uzgodnienia ostatecznej wersji muszą pogodzić oczekiwania branży i uwarunkowania prawne.
 1. Czy laureatki renomowanych konkursów będą również zobligowane do odbycia certyfikacji ? Czy są jakieś dokumenty/zdobyte tytuły/wykształcenie, które będą zwalniały z konieczności jej odbycia ?

Egzamin nie jest obowiązkowy, a jedynie fakultatywny. Włączenie kwalifikacji rynkowej nie wyklucza działalności centrów szkoleniowych, w których prowadzone są kursy związane ze stylizowaniem paznokci. Nikt zatem nie będzie zobligowany do odbycia certyfikacji. Z kolei proces uznawania już posiadanych dokumentów/zdobytych tytułów/wykształcenia będzie jeszcze przedmiotem opracowań w dokumentach nazywanych „scenariuszami walidacji”. Dokumenty te mają obowiązek powstać na dalszym etapie. Scenariusze walidacji będą jawne i ogólnodostępne.
 1. Jak będziemy się tłumaczyć za już wydane certyfikaty?

Włączenie kwalifikacji rynkowej nie wyklucza działalności centrów szkoleniowych, w których prowadzone są kursy związane ze stylizowaniem paznokci. Należy jednak mieć na uwadze, że programy innych szkoleń nie są regulowane przez ministerstwo właściwe, a dyplom/certyfikat nie odpowiada dokumentowi wydawanemu przez Jednostkę Certyfikującą.

 1. Czy każdy instruktor musi zdać egzamin państwowy mimo posiadanych certyfikatów?

Zapisy prawne tego nie regulują. Egzamin nie jest obowiązkowy, a jedynie fakultatywny. Włączenie kwalifikacji rynkowej nie wyklucza działalności centrów szkoleniowych, w których prowadzone są kursy związane ze stylizowaniem paznokci. Należy jednak mieć na uwadze, że programy innych szkoleń nie są regulowane przez ministerstwo właściwe, a dyplom/certyfikat nie odpowiada dokumentowi wydawanemu przez Jednostkę Certyfikującą.

 1. Jak długo trwało pisanie wniosku?

Jako jedyna polska firma już w 2016 roku podjęliśmy starania o uregulowanie statusu kwalifikacji osób, które wykonują stylizowanie paznokci. Proces choć długi i skomplikowany jest naszej branży niezwykle potrzebny. Droga do zatwierdzenia odpowiedniego wniosku to proces złożony, wieloetapowy i co bardzo ważne – jawny. Prace nad projektem nadal trwają. Przed nami kolejne konsultacje, następnie ministerstwo właściwe powoła Radę Interesariuszy oraz niezależnych ekspertów do zaopiniowania treści zapisów.

 1. Czy produkty Semilac będą sprzedawane jedynie osobom po egzaminie państwowym?

Regulacje prawne, nad którymi pracujemy wspólnie z przedstawicielami całej branży mają na celu uregulowanie statusu kwalifikacji osób, które wykonują stylizowanie paznokci oraz ułatwienie im zawodowego rozwoju – również za granicą. Zapisy nie mają wpływu na mechanizm sprzedaży produktów.

 1. Jak to jest, że wystarczą 3 miesiące stażu i ocena przez kamerę internetową?

Treść wniosku, udostępniona na oficjalnej stronie rządowej stanowiła punkt wyjścia do potrzebnej w branży dyskusji. W trakcie konsultacji, w których udział brali przedstawiciele wielu firm i stowarzyszeń, w tym m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów Paznokci Fantasmagorie, Indigo Nails Lab Polska, SPN, Silcare, Cosmo Group SPK, Mistero Millano, Kabos czy Verona, te zapisy zostały zmienione. 3miesięczny okres stażu oraz egzamin przez kamerę internetową są nieaktualne.

 1. Dlaczego informujecie o tych pracach dopiero teraz?

Projekt nadal jest w fazie wstępnej, do której zaproszeni zostali przedstawiciele branży. Konsultacje mają sens w wypadku wypracowania jednolitego brzmienia materiału, na który zgadza się większość podmiotów uczestniczących w dyskusji. Przed nami nadal spotkania konsultacyjne.

 1. Indigo Nails Lab pisze, że złożyliście wniosek w tajemnicy?

Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest złożenie wniosku w formie do dyskusji, co jako lider branży zrobiliśmy. Przedstawiciele wielu firm, w tym również Indigo byli obecni na spotkaniach konsultacyjnych i aktywnie w nich uczestniczyli.

 1. Kto będzie egzaminował?

Nadal trwają konsultacje nad finalnym brzmieniem projektu, w którym uczestniczy wielu przedstawicieli branży. Po włączeniu kwalifikacji Stylizowanie Paznokci do oficjalnego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji każda z firm/stowarzyszeń będzie mogła składać wnioski o nadanie uprawnień Instytucji Certyfikujących, w ramach których egzaminator na ten moment powinien mieć wykształcenie wyższe i 3 i 4-letnie doświadczenie zawodowe. Zapisy jednak nadal są przedmiotem dyskusji.

Zapoznajcie się z krótkim podsumowaniem dotychczasowym spotkań konsultacyjnych, odbywających się w ministerstwie.